Jak rozliczyć małą firmę? Mały poradnik

Skala podatkowa Zakładając własną działalność gospodarczą należy wybrać formę opodatkowania. Do wyboru mamy cztery opcje: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Forma opodatkowania według skali podatkowej, nazywana również opodatkowaniem na zasadach ogólnych, jest najbardziej popularną wśród przedsiębiorców. Podatek odprowadzany jest od osiągniętego dochodu […]